Resolor «Shire» tabletter, filmdrasjerte 1 mg

Resolor «Shire»

Merking 1:PRU
Merking 2:1
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):8.0×8.0 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Resolor «Shire» tabletter, filmdrasjerte 2 mg

Resolor «Shire»

Merking 1:PRU
Merking 2:2
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):8.5×8.5 mm
Farge:Lyserød
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.