Relpax «Pfizer» tabletter, filmdrasjerte 20 mg

Relpax «Pfizer»

Merking 1:REP
Merking 2:20
Form:Rund
Overflateform:Konkav
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):6.5×6.5 mm
Offisiell farge:Oransje
Farge:Oransje
Merking (symbol):
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Relpax «Pfizer» tabletter, filmdrasjerte 40 mg

Relpax «Pfizer»

Merking:REP 40
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):8.0×8.0 mm
Offisiell farge:Oransje
Farge:Oransje
Merking (symbol):
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.