Provaqomyl «Mylan» tabletter, filmdrasjerte 250 mg/100 mg

Provaqomyl «Mylan»

Merking 1:M
Merking 2:A-P
Merking 3:2
Form:Rund
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):11.3×11.3 mm
Farge:Beige
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.