Pinex «Actavis» brusetabletter 500 mg

Pinex «Actavis»

Form:Rund
Overflateform:Flat
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):23.0×23.0 mm
Offisiell farge:Hvit
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Pinex «Actavis» tabletter, filmdrasjerte 500 mg

Pinex «Actavis»

Merking 1:PINEX 500
Merking 2:A-L
Form:Oval
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):17.0×7.2 mm
Offisiell farge:Hvit
Farge:Hvit
Informasjon fra legemiddelfirma:Kapselformet.
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.