Nycoplus Ferro-Retard «Takeda» depottabletter, filmdrasjerte 100 mg

Nycoplus Ferro-Retard «Takeda»

Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):9.5×9.5 mm
Offisiell farge:Gul
Farge:Gul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.