Nycoplus B-total «Takeda» tabletter, filmdrasjerte

Nycoplus B-total «Takeda»

Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):8.0×8.0 mm
Offisiell farge:Orange
Farge:Oransje
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.