Norvir «AbbVie» tabletter, filmdrasjerte 100 mg

Norvir «AbbVie»

Merking:NK
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):17.2×9.2 mm
Farge:Hvit
Merking (symbol):
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.