Mirtazapin HEXAL «HEXAL» tabletter, filmdrasjerte 30 mg

Mirtazapin HEXAL «HEXAL»

Form:Rund
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):10.1×10.1 mm
Farge:Beige
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Mirtazapin HEXAL «HEXAL» tabletter, filmdrasjerte 45 mg

Mirtazapin HEXAL «HEXAL»

Form:Rund
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):11.1×11.1 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.