Metoprolol Sandoz depottabletter «Sandoz» depottabletter 25 mg

Metoprolol Sandoz depottabletter «Sandoz»

Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):11.2×5.8 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Metoprolol Sandoz depottabletter «Sandoz» depottabletter 50 mg

Metoprolol Sandoz depottabletter «Sandoz»

Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):14.2×7.2 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Metoprolol Sandoz depottabletter «Sandoz» depottabletter 100 mg

Metoprolol Sandoz depottabletter «Sandoz»

Form:Oval
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):14.2×7.2 mm
Farge:Lysegul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Metoprolol Sandoz depottabletter «Sandoz» depottabletter 200 mg

Metoprolol Sandoz depottabletter «Sandoz»

Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):18.3×9.0 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.