Metformin Orifarm «Orifarm Generics» tabletter, filmdrasjerte 500 mg

Metformin Orifarm «Orifarm Generics»

Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):11.6×11.6 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Metformin Orifarm «Orifarm Generics» tabletter, filmdrasjerte 850 mg

Metformin Orifarm «Orifarm Generics»

Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):18.4×9.2 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Metformin Orifarm «Orifarm Generics» tabletter, filmdrasjerte 1000 mg

Metformin Orifarm «Orifarm Generics»

Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):22.2×8.9 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.