Leponex «Mylan Healthcare Norge AS» tabletter 25 mg

Leponex «Mylan Healthcare Norge AS»

Merking 1:SANDOZ
Merking 2:L-O
Form:Rund
Overflateform:Flat
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):6.3×6.3 mm
Offisiell farge:Gul
Farge:Lysegul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Leponex «Mylan Healthcare Norge AS» tabletter 100 mg

Leponex «Mylan Healthcare Norge AS»

Merking 1:Z-A
Merking 2:SANDOZ
Form:Rund
Overflateform:Flat
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):10.0×10.0 mm
Farge:Lysegul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.