Kodein «Takeda» tabletter, filmdrasjerte 25 mg

Kodein «Takeda»

Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):8.0×8.0 mm
Offisiell farge:Hvit
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.