Jardiance «Boehringer Ingelheim» tabletter, filmdrasjerte 10 mg

Jardiance «Boehringer Ingelheim»

Merking:S10
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):9.1×9.1 mm
Farge:Lysegul
Merking (symbol):
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Jardiance «Boehringer Ingelheim» tabletter, filmdrasjerte 25 mg

Jardiance «Boehringer Ingelheim»

Merking:S25
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):11.1×5.6 mm
Farge:Lysegul
Merking (symbol):
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.