Glucophage «Merck» tabletter, filmdrasjerte 500 mg

Glucophage «Merck»

Merking:G L 500
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):11.0×11.0 mm
Offisiell farge:Hvit
Farge:Hvit
Informasjon fra legemiddelfirma:Preget med "GL 500" på den ene siden.
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Glucophage «Merck» tabletter, filmdrasjerte 850 mg

Glucophage «Merck»

Merking 1:GL
Merking 2:850
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):13.5×13.5 mm
Offisiell farge:Hvit
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Glucophage «Merck» tabletter, filmdrasjerte 1000 mg

Glucophage «Merck»

Merking:1000
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):19.0×10.5 mm
Offisiell farge:Hvit
Farge:Hvit
Informasjon fra legemiddelfirma:Bikonveks. Delestrek på begge sider. Preget med ”1000” på den ene siden.
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.