Exforge HCT «Novartis» tabletter, filmdrasjerte 5 mg/160 mg/12,5 mg

Exforge HCT «Novartis»

Merking 1:VCL
Merking 2:NVR
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):15.0×6.0 mm
Offisiell farge:Hvit
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Exforge HCT «Novartis» tabletter, filmdrasjerte 5 mg/160 mg/25 mg

Exforge HCT «Novartis»

Merking 1:VEL
Merking 2:NVR
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):15.0×6.0 mm
Offisiell farge:Gul
Farge:Gul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Exforge HCT «Novartis» tabletter, filmdrasjerte 10 mg/160 mg/12,5 mg

Exforge HCT «Novartis»

Merking 1:VDL
Merking 2:NVR
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):15.0×6.0 mm
Offisiell farge:Gul
Farge:Lysegul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Exforge HCT «Novartis» tabletter, filmdrasjerte 10 mg/160 mg/25 mg

Exforge HCT «Novartis»

Merking 1:VHL
Merking 2:NVR
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):15.0×6.0 mm
Offisiell farge:Brun-gul
Farge:Brun
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Exforge HCT «Novartis» tabletter, filmdrasjerte 10 mg/320 mg/25 mg

Exforge HCT «Novartis»

Merking 1:VFL
Merking 2:NVR
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):19.0×8.0 mm
Offisiell farge:Brun-gul
Farge:Brun
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.