Etoricoxib Sandoz «Sandoz» tabletter, filmdrasjerte 90 mg

Etoricoxib Sandoz «Sandoz»

Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):7.5×7.5 mm
Offisiell farge:Hvite
Farge:Hvit
Informasjon fra legemiddelfirma:Bikonvekse
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Etoricoxib Sandoz «Sandoz» tabletter, filmdrasjerte 120 mg

Etoricoxib Sandoz «Sandoz»

Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):8.5×8.5 mm
Offisiell farge:Lysegrønne
Farge:Lysegrønn
Informasjon fra legemiddelfirma:Bikonvekse
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.