Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord «Accord» tabletter, filmdrasjerte 200 mg/245 mg

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord «Accord»

Merking 1:H
Merking 2:29
Form:Kapselformet
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):19.2×8.7 mm
Farge:Blå
Merking (symbol):
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.