Emconcor «Merck» tabletter, filmdrasjerte 5 mg

Emconcor «Merck»

Form:Hjerteformet
Overflateform:Flat
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):4.0×5.0 mm
Offisiell farge:gulhvit
Farge:Lysegul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.