Dovato «ViiV Healthcare» tabletter, filmdrasjerte 50 mg/300 mg

Dovato «ViiV Healthcare»

Merking:SV 137
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):18.5×9.5 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.