Doksycyklin HEXAL «HEXAL» tabletter 100 mg

Doksycyklin HEXAL «HEXAL»

Form:Rund
Overflateform:Flat
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):8.0×8.0 mm
Farge:Lysegul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.