Clarithromycin «Teva» tabletter, filmdrasjerte 250 mg

Clarithromycin «Teva»

Merking 1:93
Merking 2:7157
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):17.2×8.4 mm
Farge:Gul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Clarithromycin «Teva» tabletter, filmdrasjerte 500 mg

Clarithromycin «Teva»

Merking 1:93
Merking 2:7158
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):21.6×10.6 mm
Offisiell farge:Lysegule
Farge:Lysegul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.