Celsentri «ViiV Healthcare» tabletter, filmdrasjerte 150 mg

Celsentri «ViiV Healthcare»

Merking 1:MVC
Merking 2:150
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):15.5×8.6 mm
Farge:Blå
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Celsentri «ViiV Healthcare» tabletter, filmdrasjerte 300 mg

Celsentri «ViiV Healthcare»

Merking 1:MVC
Merking 2:300
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):19.0×10.5 mm
Farge:Blå
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.