Catapresan «Boehringer Ingelheim» tabletter, drasjerte 25 μg

Catapresan «Boehringer Ingelheim»

Form:Rund
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):5.7×5.7 mm
Farge:Blå
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.