Cardizem Uno «Pfizer» depottabletter, filmdrasjerte 180 mg

Cardizem Uno «Pfizer»

Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):14.0×7.0 mm
Offisiell farge:Hvit
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Cardizem Uno «Pfizer» depottabletter, filmdrasjerte 240 mg

Cardizem Uno «Pfizer»

Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):15.0×8.5 mm
Offisiell farge:Hvit
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Cardizem Uno «Pfizer» depottabletter, filmdrasjerte 300 mg

Cardizem Uno «Pfizer»

Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):12.0×12.0 mm
Offisiell farge:Hvit
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.