Capecitabine Accord «Accord» tabletter, filmdrasjerte 150 mg

Capecitabine Accord «Accord»

Merking:150
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):11.4×5.3 mm
Farge:Lyserød
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Capecitabine Accord «Accord» tabletter, filmdrasjerte 500 mg

Capecitabine Accord «Accord»

Merking:500
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):16.0×8.5 mm
Farge:Lyserød
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.