Calcium-Sandoz «Sandoz» brusetabletter 500 mg

Calcium-Sandoz «Sandoz»

Form:Rund
Overflateform:Flat
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):25.5×25.5 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.