Brufen Retard «BGP Products» depottabletter, filmdrasjerte 800 mg

Brufen Retard «BGP Products»

Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):21.3×10.3 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.