Bloxazoc «KRKA» depottabletter, filmdrasjerte 25 mg

Bloxazoc «KRKA»

Merking 1:C
Merking 2:1
Form:Oval
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):8.5×4.5 mm
Farge:Hvit
Informasjon fra legemiddelfirma:Tabletten kan deles i like doser.
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Bloxazoc «KRKA» depottabletter, filmdrasjerte 50 mg

Bloxazoc «KRKA»

Merking 1:C
Merking 2:2
Form:Oval
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):10.5×5.5 mm
Farge:Hvit
Informasjon fra legemiddelfirma:Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Bloxazoc «KRKA» depottabletter, filmdrasjerte 100 mg

Bloxazoc «KRKA»

Merking 1:C
Merking 2:3
Form:Oval
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):13.0×8.0 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.