Bio-C-Vitamin «Pharma Nord» tabletter, filmdrasjerte 750 mg

Bio-C-Vitamin «Pharma Nord»

Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):16.2×9.1 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.