Bicalutamide Bluefish 50 mg «Bluefish» tabletter, filmdrasjerte 50 mg

Bicalutamide Bluefish 50 mg «Bluefish»

Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):6.5×6.5 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.