Augmentin «GlaxoSmithKline» tabletter, filmdrasjerte 500 mg/125 mg

Augmentin «GlaxoSmithKline»

Merking 1:C
Merking 2:A
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):20.0×9.5 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.