Anafranil «Novartis» tabletter, filmdrasjerte 10 mg

Anafranil «Novartis»

Form:Trekantet
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):5.8×3.3 mm
Farge:Lysegul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.