Alkeran «Aspen» tabletter, filmdrasjerte 2 mg

Alkeran «Aspen»

Merking 1:GX EH3
Merking 2:A
Form:Rund
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):6.5×6.5 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.