Alendronat Bluefish «Bluefish» tabletter, filmdrasjerte 70 mg

Alendronat Bluefish «Bluefish»

Merking:70
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):14.0×8.0 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.