Formelregister


A10B A
Biguanidderivater
A10B A02
Metformin
Metformin
Metformin
A10B B
Sulfonylureaderivater
A10B B01
Glibenklamid
Glibenklamid
Glibenklamid
A10B B07
Glipizid
Glipizid
Glipizid
A10B B12
Glimepirid
Glimiperid
Glimiperid
A10B D
Kombinasjoner av blodglukosesenkende midler til oralt bruk
A10B D05
Metformin og pioglitazon
Metformin
Metformin
Pioglitazon
Pioglitazon
A10B D07
Metformin og sitagliptin
Metformin
Metformin
Sitagliptin
Sitagliptin
A10B D08
Metformin og vildagliptin
Metformin
Metformin
Vildagliptin
Vildagliptin
A10B D10
Metformin og saksagliptin
Metformin
Metformin
Saksagliptin
Saksagliptin
A10B D11
Metformin og linagliptin
Metformin
Metformin
A10B D15
Metformin og dapagliflozin
A10B D19
Linagliptin og empagliflozin
A10B D20
Metformin og empagliflozin
A10B D21
Saksagliptin og dapagliflozin
A10B D23
Metformin og ertugliflozin
A10B D24
Sitagliptin og ertugliflozin
A10B F
Alfaglukosidasehemmere
A10B F01
Akarbose
Akarbose
Akarbose
A10B G
Tiazolidindioner
A10B G03
Pioglitazon
Pioglitazon
Pioglitazon
A10B H
Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere
A10B H01
Sitagliptin
Sitagliptin
Sitagliptin
A10B H02
Vildagliptin
Vildagliptin
Vildagliptin
A10B H03
Saksagliptin
Saksagliptin
Saksagliptin
A10B H05
Linagliptin
A10B J
Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analoger
A10B J01
Eksenatid
A10B J02
Liraglutid
A10B J03
Lixisenatid
A10B J05
Dulaglutid
A10B J06
Semaglutid
A10B K
Natriumglukose-kotransportør 2 (SGLT2)-hemmere
A10B K01
Dapagliflozin
A10B K02
Kanagliflozin
A10B K03
Empagliflozin
A10B K04
Ertugliflozin
A10B X
Andre blodglukosesenkende midler, unntatt insuliner
A10B X02
Repaglinid
Repaglinid
Repaglinid


Utskrift (pdf)