Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


H02A A
Mineralkortikoider
H02A A02
Fludrokortison
H02A A02
Fludrokortison
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: <0,5 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Hypernatremi, ødem, hypokalemi, hypertoni. Ev. hjertesvikt, hjerneødem og kramper.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Korriger syre-/base-, væske- og elektrolyttbalansen. Symptomatisk behandling.
H02A B
Glukokortikoider
H02A B
Glukokortikoider
 
Toksisitet for gruppen: Ingen forgiftningsfare ved akutt overdose selv ved høye doser. Akutt overdose kan muligens forverre underliggende sykdom som ulcus, elektrolyttforstyrrelser, infeksjoner og ødem.
 
Klinikk for gruppen: Gjentatte store doser metylprednisolon har gitt leverpåvirkning. Andre symptomer er ev. hyperglykemi og ketoacidose. Bradyarytmier, ventrikulære arytmier og hjertestans er observert ved i.v. tilførsel av store doser metylprednisolon og deksametason.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.