Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


C09A
ACE-hemmere, usammensatte
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Inntak av én terapeutisk voksendose til hjertefriske barn forventes ikke å gi forgiftning. Det er begrenset erfaring med ACE-hemmere, men man antar at de har lav akutt toksisitet. Personer med hjertesykdom (ofte eldre) tolererer mindre enn friske personer. Kombinasjon med andre legemidler som påvirker sirkulasjonen kan potenserer forgiftningen.
 
Klinikk for gruppen: Hovedproblemet er hypotensjon. Reflektorisk takykardi kan forekomme, men er uvanlig. Hyperkalemi, hyponatremi og metabolsk acidose. Nyrepåvirkning. Ev. angioødem (sjelden bivirkning).
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. For de fleste er overvåkning, væsketilførsel og ev. pressor (noradrenalin) tilstrekkelig behandling. Korriger syre/base og elektrolytter. Symptomatisk behandling.
C09A A01
Kaptopril
C09A A01
Kaptopril
 
Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. 200 mg til 3-åring ga ingen symptomer. Voksne: 500 mg ga lett til moderat og 750 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte, C09A
C09A A02
Enalapril
C09A A02
Enalapril
 
Toksisitet: Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. 120 mg til 14-åring ga lett forgiftning. Voksne: 400 mg ga lett, 300-600 mg ga moderat og 400 mg til person med hjertesvikt ga svært alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte, C09A
C09A A03
Lisinopril
C09A A03
Lisinopril
 
Toksisitet: Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 420-500 mg ga etter ventrikkeltømming og kull moderat forgiftning og 300 mg ga dødsfall (hyperkalemi).
 
Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte, C09A
C09A A04
Perindopril
C09A A04
Perindopril
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte, C09A
C09A A05
Ramipril
C09A A05
Ramipril
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 300 mg ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte, C09A
C09A A10
Trandolapril
C09A A10
Trandolapril
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <4 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte, C09A
C09A A15
Zofenopril
C09A A15
Zofenopril
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte, C09A