Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


J01G
Aminoglykosider
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Hørsels- og nyrepåvirkning er hovedproblemet. Andre symptomer er tinnitus, svimmelhet, ev. nevromuskulær blokkade ved svært store doser.
 
Behandling for gruppen: Unngå dehydrering. Følg nyrefunksjonen. Kontroller hørsel. Symptomatisk behandling.
J01G A
Streptomyciner
J01G A01
Streptomycin
J01G A01
Streptomycin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Aminoglykosider, J01G
J01G B
Andre aminoglykosider
J01G B01
Tobramycin
J01G B01
Tobramycin
 
Toksisitet: Barn: 200 mg i.m. (10 × normaldose) til 5-åring og 1,2 g i.v. til 14-åring ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Aminoglykosider, J01G
J01G B03
Gentamicin
J01G B03
Gentamicin
 
Toksisitet: Barn: 90 mg til prematurt barn (1,8 kg) ga reversibel nyrepåvirkning og 40 mg til barn 6 måneder ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Aminoglykosider, J01G
J01G B07
Netilmicin
J01G B07
Netilmicin
 
Toksisitet: Barn: 400 mg i.m. 2 dager på rad til 4-åring ga ingen symptomer. Voksne: 1 g i.v. til eldre ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Aminoglykosider, J01G