Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


G04C A
Alfablokkere
G04C A
Alfablokkere
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Hypotensjon og takykardi er vanlig. Hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og hudrødme.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vasopressor (noradrenalin) ved behandlingstrengende hypotensjon. Symptomatisk behandling.
G04C A01
Alfuzosin
G04C A01
Alfuzosin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Alfablokkere, G04C A
G04C A02
Tamsulosin
G04C A02
Tamsulosin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <0,8 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Alfablokkere, G04C A
G04C A03
Terazosin
G04C A03
Terazosin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Alfablokkere, G04C A
G04C B
Testosteron-5-alfareduktasehemmer
G04C B
Testosteron-5-alfareduktasehemmer
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Ev. forsterkning av bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
G04C B01
Finasterid
G04C B01
Finasterid
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 400 mg og 80 mg/døgn i 3 måneder ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Testosteron-5-alfareduktasehemmer, G04C B
G04C B02
Dutasterid
G04C B02
Dutasterid
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <2 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Testosteron-5-alfareduktasehemmer, G04C B