Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


J01E A
Trimetoprim og derivater
J01E A01
Trimetoprim
J01E A01
Trimetoprim
 
Toksisitet: Relativt lav akutt toksisitet. Nedsatt nyrefunksjon gir økt risiko. Barn: <700 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 8 g ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Lette symptomer: Kvalme, magesmerter, hodepine, svimmelhet og tremor. Ved store doser ev. elektrolyttforstyrrelser (hyperkalemi), nyre- eller leverpåvirkning. Massive doser over lengre tid eller kombinert med nedsatt nyrefunksjon kan ev. gi blodforandringer og alvorlige skader på slimhinner, benmarg og hud.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Unngå dehydrering. Symptomatisk behandling.
J01E C
Middelsvirkende sulfonamider
J01E C
Middelsvirkende sulfonamider
 
Toksisitet for gruppen: Relativt lav akutt toksisitet, men store inntak har gitt alvorlige forgiftninger. Barn: <1200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <5 g forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk for gruppen: Kvalme og magesmerter. Ved store doser: Nyrepåvirkning som krystalluri, hematuri, oliguri og anuri. Ev. CNS-symptomer som hodepine, svimmelhet og tremor. Hypoglykemi, hyperkalemi, methemoglobinemi, sulfhemoglobinemi og leverpåvirkning.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Viktig med rikelig væsketilførsel. Ev. metylenblått ved methemoglobinemi. Symptomatisk behandling.
J01E E
Kombinasjoner av sulfonamider og trimetoprim, inkl. derivater
J01E E01
Sulfametoksazol og trimetoprim
J01E E01
Sulfametoksazol og trimetoprim
 
Se Middelsvirkende sulfonamider, J01E C og Trimetoprim, J01E A01. Sulfonamidet vil trolig utgjøre størst risiko.