Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


J01F
Makrolider, linkosamider og streptograminer
 
Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Se de ulike virkestoffene. I.v. administrering gir økt risiko.
 
Klinikk for gruppen: Kvalme, kraftige magesmerter og diaré. I sjeldne tilfeller reversibelt hørselstap. Hodepine. Ev. pankreatitt, hallusinasjoner og leverpåvirkning. EKG-forandringer (f.eks. forlenget QT-tid) og arytmier ved store doser.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
J01F A
Makrolider
J01F A01
Erytromycin
J01F A01
Erytromycin
 
Toksisitet: Barn: <200 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 3-5 g (barn 10-15 kg) ga ingen symptomer. Voksne: 20 g ga etter ventrikkeltømming og kull ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Makrolider, linkosamider og streptograminer, J01F
J01F A02
Spiramycin
J01F A02
Spiramycin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: Inntil noen få tabletter forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Makrolider, linkosamider og streptograminer, J01F
J01F A09
Klaritromycin
J01F A09
Klaritromycin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 2 g til 12-åring ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Makrolider, linkosamider og streptograminer, J01F
J01F A10
Azitromycin
J01F A10
Azitromycin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Makrolider, linkosamider og streptograminer, J01F
J01F F
Linkosamider
J01F F01
Klindamycin
J01F F01
Klindamycin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <60 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Makrolider, linkosamider og streptograminer, J01F