Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


C10A A
HMG-CoA-reduktasehemmere
C10A A
HMG-CoA-reduktasehemmere
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Lav akutt toksisitet.
 
Klinikk for gruppen: Hodepine, svimmelhet, somnolens og myalgier. Munntørrhet, brekninger og diaré. Ev. rabdomyolyse og leverpåvirkning.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C10A A01
Simvastatin
C10A A01
Simvastatin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <120 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se HMG-CoA-reduktasehemmere, C10A A
C10A A02
Lovastatin
C10A A02
Lovastatin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <80 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se HMG-CoA-reduktasehemmere, C10A A
C10A A03
Pravastatin
C10A A03
Pravastatin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 280-3000 mg ga ingen forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se HMG-CoA-reduktasehemmere, C10A A
C10A A04
Fluvastatin
C10A A04
Fluvastatin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se HMG-CoA-reduktasehemmere, C10A A
C10A A05
Atorvastatin
C10A A05
Atorvastatin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se HMG-CoA-reduktasehemmere, C10A A
C10A A07
Rosuvastatin
C10A A07
Rosuvastatin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se HMG-CoA-reduktasehemmere, C10A A
C10A B
Fibrater
C10A B
Fibrater
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet.
 
Klinikk for gruppen: Tretthet, svimmelhet, magesmerter, kvalme, brekninger, diaré og muskel- og skjelettsmerter. Ev. leverpåvirkning og rabdomyolyse.
 
Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling.
C10A B04
Gemfibrozil
C10A B04
Gemfibrozil
 
Toksisitet: Barn: <1200 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Fibrater, C10A B
C10A B05
Fenofibrat
C10A B05
Fenofibrat
 
Toksisitet: Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Fibrater, C10A B
C10A C
Midler som øker utskillelsen av gallesyre
C10A C
Midler som øker utskillelsen av gallesyre
 
Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Virker lokalt i tarmen.
 
Klinikk for gruppen: Ev. GI-symptomer.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
C10A C01
Kolestyramin
C10A C01
Kolestyramin
 
Se Midler som øker utskillelsen av gallesyre, C10A C
C10A C02
Kolestipol
C10A C02
Kolestipol
 
Se Midler som øker utskillelsen av gallesyre, C10A C
C10A C04
Colesevelam
C10A C04
Colesevelam
 
Se Midler som øker utskillelsen av gallesyre, C10A C
C10A D
Nikotinsyre og derivater
C10A D02
Nikotinsyre
C10A D02
Nikotinsyre
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet, men betydelig individuell variasjon. Barn: <2 g forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Hudrødme, utslett og kløe (kan forekomme selv ved lave inntak). Kvalme, brekninger og diaré. Hyperglykemi. Ev. takykardi, hypotensjon og AV-blokk.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C10A X
Andre lipidmodifiserende midler
C10A X06
Omega-3-triglyserider inkl. andre estere og syrer
C10A X06
Omega-3-triglyserider inkl. andre estere og syrer
 
Toksisitet: Lav akutt toksistet.
 
Klinikk: Ev. GI-besvær.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
C10A X09
Ezetimib
C10A X09
Ezetimib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: <40 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Kvalme, brekninger, magesmerter og diaré. Hodepine, svimmelhet og lett somnolens. Ev. muskelsmerter og leverpåvirkning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
C10A X12
Lomitapid
C10A X12
Lomitapid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 200 mg ga ingen symptomer i kliniske studier. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: GI-symptomer og ev. forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C10A X13
Evolokumab
C10A X13
Evolokumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet.
 
Klinikk: Trolig forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.