Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


R03C A
Alfa- og betaagonister
R03C A02
Efedrin
R03C A02
Efedrin
 
Toksisitet: Store individuelle forskjeller. Toleranseutvikling. Barn inntil 1 år: Vurder sykehus ved alle inntak over 1 døgndose. Barn 1-3 år: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn >3 år: <40 mg forventes ingen eller lette symptomer. 10 mg til barn 8 måneder ga lett til moderat forgiftning. Hos barn >1,5 år ga 15-40 mg lett, 50-75 mg lett til moderat, 100-150 mg moderat og 150-250 mg moderat til alvorlig forgiftning. Lav terskel for sykehus ved symptomer. Voksne: 150 mg til eldre ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Ved lett forgiftning: Hodepine, tretthet, sløv tale, skjelvinger, uro, irritabilitet, agitasjon, hypertensjon, kvalme og magesmerter. Ev. hypertermi, kaldsvetting og hyperventilering. Ved moderat til alvorlig forgiftning: CNS-depresjon, eksitasjon, mydriasis, kramper, hallusinasjoner, psykose, takykardi, brystsmerter, palpitasjoner, arytmier, koronarspasme, ev. hjerteinfarkt, hjerneblødning og lungeødem.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Følg bevissthetsgrad og sirkulasjon. Kontinuerlig EKG ved alvorlig forgiftning. Diazepam i.v. ved akutt koronarsyndrom. Symptomatisk behandling.
R03C C
Selektive β2-agonister
R03C C
Selektive β2-agonister
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Inhalasjonseksponering gir som regel lette forgiftningssymptomer.
 
Klinikk for gruppen: Takykardi, skjelvinger, hypokalemi (ofte forbigående) og kvalme er vanlig. Hodepine, uro, irritabilitet, eksitasjon, ev. somnolens og kramper. Hyper- eller hypotensjon. Ved store doser ev. supraventrikulære arytmier og hjerteinfarkt. Hyperglykemi. Ev. metabolsk acidose, rabdomyolyse og nyresvikt.
 
Behandling for gruppen: Skyll munnen og spytt ut ved nylig inhalasjon. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Følg blodtrykk og puls. Kontinuerlig EKG ved store doser. Ved symptomgivende takykardi kan uselektiv betablokker forsøkes hos ikke-astmatikere. Korriger hypokalemi og metabolsk acidose. Symptomatisk behandling.
R03C C02
Salbutamol
R03C C02
Salbutamol
 
Toksisitet: Barn og voksne: Vurder tiltak ved perorale doser >1 mg/kg. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 10-30 mg til 31/2-åringer ga etter ventrikkeltømming lett, 40 mg til 4-åring ga etter kull lett til moderat, 40-50 mg til 2-åringer ga etter ventrikkeltømming moderat og 100 mg til 15-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 80 mg ga moderat, 160 mg ga etter ventrikkeltømming lett og opp til 240 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive β2-agonister, R03C C
R03C C03
Terbutalin
R03C C03
Terbutalin
 
Toksisitet: Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1,35 mg (s.c.) til 1-åring ga lett forgiftning. Hos barn 2-4 år ga 5-10 mg lett, 10-30 mg lett til moderat og 30-45 mg moderat forgiftning. Voksne: 1,75 mg (s.c.) ga lett forgiftning. 150-250 mg ga etter ventrikkeltømming moderat og 350 mg ga etter ventrikkeltømming moderat til alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive β2-agonister, R03C C
R03C C12
Bambuterol
R03C C12
Bambuterol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive β2-agonister, R03C C. Bambuterol metaboliseres til terbutalin.