Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


A02B A
H2-reseptorantagonister
A02B A
H2-reseptorantagonister
 
Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Se de enkelte virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: CNS-depresjon, hodepine, forvirring, agitasjon, hallusinasjoner, ev. kramper. Bradykardi. Munntørrhet og kvalme. Dyspné, respirasjonsdepresjon og ev. arytmier (ved i.v. administrering).
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A02B A01
Cimetidin
A02B A01
Cimetidin
 
Toksisitet: Barn: <2 g forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 24 g ga lett og 30 g ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se H2-reseptorantagonister, A02B A
A02B A02
Ranitidin
A02B A02
Ranitidin
 
Toksisitet: Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 7,5 g ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se H2-reseptorantagonister, A02B A
A02B A03
Famotidin
A02B A03
Famotidin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se H2-reseptorantagonister, A02B A
A02B A07
Ranitidinvismutsitrat
A02B A07
Ranitidinvismutsitrat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se H2-reseptorantagonister, A02B A
A02B B
Prostaglandiner
A02B B01
Misoprostol
A02B B01
Misoprostol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <0,4 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 3 mg ga lett, 3 mg (til eldre) ga moderat og 6 mg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Hodepine, skjelvinger, forvirring, agitasjon, kramper, koma. Takykardi og hypertensjon. Hypertermi og acidose. GI-symptomer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A02B C
Protonpumpehemmere
A02B C
Protonpumpehemmere
 
Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Se de enkelte virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Svimmelhet, hodepine, forvirring og somnolens. Kardilatasjon og takykardi. Kvalme, brekninger og diaré.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A02B C01
Omeprazol
A02B C01
Omeprazol
 
Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 320-1000 mg ga lett, men ett tilfelle med 560 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Protonpumpehemmere, A02B C
A02B C02
Pantoprazol
A02B C02
Pantoprazol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 600 mg ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Protonpumpehemmere, A02B C
A02B C03
Lansoprazol
A02B C03
Lansoprazol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <45 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1,17 g til 16-åring ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Protonpumpehemmere, A02B C
A02B C05
Esomeprazol
A02B C05
Esomeprazol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. 80-120 mg til 3-åring ga etter kull ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Protonpumpehemmere, A02B C
A02B X
Andre midler mot ulcus og gastroøsofageal reflukssykdom
A02B X02
Sukralfat
A02B X02
Sukralfat
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes i liten grad.
A02B X13
Alginsyre
A02B X13
Alginsyre
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes i liten grad.