Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


P02C A
Benzimidazolderivater
P02C A01
Mebendazol
P02C A01
Mebendazol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Sannsynlig lav akutt toksisitet. Ufullstendig absorpsjon (20%).
 
Klinikk: Milde GI-symptomer som kvalme, brekninger og diaré mest sannsynlig. Ev. forsterkning av bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
P02C A03
Albendazol
P02C A03
Albendazol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Sannsynligvis lav akutt toksisitet. Lav absorpsjon.
 
Klinikk: Milde GI-symptomer som kvalme, brekninger og diaré mest sannsynlig. Ev. forsterkning av bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
P02C F
Avermektiner
P02C F01
Ivermektin
P02C F01
Ivermektin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav terskel for sykehusobservasjon. Barn: 6-9 mg/kg til 1-åring ga moderat forgiftning. Voksne: Injeksjon av 10-20 mg ga lokal irritasjon, injeksjon av 40 mg ga lett forgiftning og s.c. injeksjon av 0,2 mg/kg ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Hypotensjon, lett takykardi, brekninger, magesmerter og hudreaksjoner. Ev. CNS-påvirkning. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder gjentatt kulldosering (trolig enterohepatisk sirkulasjon). Symptomatisk behandling.
P02C X
Andre midler mot nematoder
P02C X01
Pyrvin
P02C X01
Pyrvin
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes ikke. Barn: 300-500 mg til 3-åringer ga ingen symptomer. Voksne: 1,1 g ga ingen symptomer.
 
Klinikk: Milde GI-symptomer som kvalme, brekninger og diaré.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.