Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


J01C
Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner
 
Toksisitet for gruppen: Selv store perorale doser gir liten forgiftningsrisiko. I.v. administrering av høye doser (forslagsvis >6 g) gir økt forgiftningsrisiko, spesielt hos personer med nedsatt nyrefunksjon. Barn: 5 g fenoksymetylpenicillin til 3-åring ga ingen symptomer. 7 g amoksicillin til 3-åring ga alvorlig forgiftning (nefropati). For barn 1-3 år bør akutte inntak av >500 mg kalium (100 ml mikstur fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg/ml) vurderes fulgt opp med analyse av serumkalium og ev. observasjon sykehus. Voksne: 6 g amoksicillin ga ingen forgiftning. Ved peroral dose <250 mg/kg amoksicillin, ampicillin eller mecillinam forventes ingen eller lette symptomer (barn og voksne). I.v. administrering av benzatin benzylpenicillin (brukes kun i.m) har gitt letal forgiftning.
 
Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger, magesmerter og diaré er vanlig. Ev. elektrolyttforstyrrelser (f.eks. hyperkalemi ved store doser penicilliner i form av kaliumsalt) og mer sjelden hemolytiske reaksjoner, nyresvikt, CNS-depresjon, muskelrykninger, kramper og koma.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
J01C A
Penicilliner med utvidet spekter
J01C A01
Ampicillin
J01C A01
Ampicillin
 
Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C
J01C A02
Pivampicillin
J01C A02
Pivampicillin
 
Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C
J01C A04
Amoksicillin
J01C A04
Amoksicillin
 
Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C
J01C A08
Pivmecillinam
J01C A08
Pivmecillinam
 
Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C
J01C A11
Mecillinam
J01C A11
Mecillinam
 
Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C
J01C E
Betalaktamaseømfintlige penicilliner
J01C E01
Benzylpenicillin
J01C E01
Benzylpenicillin
 
Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C
J01C E02
Fenoksymetylpenicillin
J01C E02
Fenoksymetylpenicillin
 
Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C
J01C E08
Benzatin benzylpenicillin
J01C E08
Benzatin benzylpenicillin
 
Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C
J01C F
Betalaktamaseresistente penicilliner
J01C F01
Dikloksacillin
J01C F01
Dikloksacillin
 
Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C
J01C F02
Kloksacillin
J01C F02
Kloksacillin
 
Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C
J01C R
Kombinasjon av penicilliner, inkl. betalaktamasehemmere
J01C R05
Piperacillin og betalaktamasehemmer
J01C R05
Piperacillin og betalaktamasehemmer
 
Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C