Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


L03A A
Kolonistimulerende faktorer
L03A A
Kolonistimulerende faktorer
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 
Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger, hodepine, tretthet, muskel- og skjellettsmerter, metabolismeforstyrrelser og leverpåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling.
L03A A02
Filgrastim
L03A A02
Filgrastim
 
Se Kolonistimulerende faktorer, L03A A
L03A A13
Pegfilgrastim
L03A A13
Pegfilgrastim
 
Se Kolonistimulerende faktorer, L03A A
L03A A14
Lipegfilgrastim
L03A A14
Lipegfilgrastim
 
Se Kolonistimulerende faktorer, L03A A
L03A B
Interferoner
L03A B
Interferoner
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Inaktiveres i mage-tarmkanalen.
 
Klinikk for gruppen: Influensalignende symptomer, feber, slapphet, muskelsmerter, takykardi, hypotensjon, brekninger, svimmelhet, hyperkalsemi, hypokalemi og ev. lever- og nyrepåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling.
L03A B01
Interferon alfa, naturlig
L03A B01
Interferon alfa, naturlig
 
Se Interferoner, L03A B
L03A B03
Interferon gamma
L03A B03
Interferon gamma
 
Se Interferoner, L03A B
L03A B04
Interferon alfa-2a
L03A B04
Interferon alfa-2a
 
Se Interferoner, L03A B
L03A B05
Interferon alfa-2b
L03A B05
Interferon alfa-2b
 
Se Interferoner, L03A B
L03A B07
Interferon beta-1a
L03A B07
Interferon beta-1a
 
Se Interferoner, L03A B
L03A B08
Interferon beta-1b
L03A B08
Interferon beta-1b
 
Se Interferoner, L03A B
L03A B10
Peginterferon alfa-2b
L03A B10
Peginterferon alfa-2b
 
Se Interferoner, L03A B
L03A B11
Peginterferon alfa-2a
L03A B11
Peginterferon alfa-2a
 
Se Interferoner, L03A B
L03A B13
Peginterferon beta-1a
L03A B13
Peginterferon beta-1a
 
Se Interferoner, L03A B
L03A X
Andre immunstimulanter
L03A X03
BCG-vaksine
L03A X03
BCG-vaksine
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forventer forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
L03A X13
Glatirameracetat
L03A X13
Glatirameracetat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Vasodilatasjon, brystsmerter, dyspné og takykardi. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
L03A X14
Histamindihydroklorid
L03A X14
Histamindihydroklorid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Kardilatasjon er hoveproblemet. Hypotensjon, takykardi, hudrødme, slimhinnesvelling, kvalme, brekninger, hodepine, magesmerter og utslett. Ev. forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
L03A X15
Mifamurtide
L03A X15
Mifamurtide
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 
Klinikk: Åndenød, feber, frysninger, tretthet, kvalme, brekninger og hodepine. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
L03A X16
Plerixafor
L03A X16
Plerixafor
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 
Klinikk: Gastrointestinale symptomer, reaksjoner på injeksjonsstedet og ortostatisk hypotensjon. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.