Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


M05B A
Bisfosfonater
M05B A
Bisfosfonater
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk for gruppen: Uvelhet, brekninger, diaré, øsofagitt, gastritt, hodepine, hypokalsemi, forstyrret fosfatbalanse og feber.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Unngå brekninger. Symptomatisk behandling. Tilfør føde rik på kalsium (f.eks. melk) og antacida ved behov. Kontroller serumkalsium og serumfosfat. Juster ev. hypokalsemi.
M05B A01
Etidronsyre
M05B A01
Etidronsyre
 
Se Bisfosfonater, M05B A
M05B A02
Klodronsyre
M05B A02
Klodronsyre
 
Se Bisfosfonater, M05B A
M05B A03
Pamidronsyre
M05B A03
Pamidronsyre
 
Se Bisfosfonater, M05B A
M05B A04
Alendronsyre
M05B A04
Alendronsyre
 
Se Bisfosfonater, M05B A
M05B A06
Ibandronsyre
M05B A06
Ibandronsyre
 
Se Bisfosfonater, M05B A
M05B A07
Risedronsyre
M05B A07
Risedronsyre
 
Se Bisfosfonater, M05B A
M05B A08
Zoledronsyre
M05B A08
Zoledronsyre
 
Se Bisfosfonater, M05B A
M05B X
Andre legemidler som påvirker benstruktur og mineralisering
M05B X04
Denosumab
M05B X04
Denosumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Forgiftning lite sannsynlig, finnes kun til injeksjon i ferdigfylt sprøyte. Voksne: 180 mg hver 4. uke ga ingen symptomer.
 
Klinikk: Forventer forsterkning av bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
M05B X05
Burosumab
M05B X05
Burosumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.