Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


A07E A
Lokalt virkende kortikosteroider
A07E A
Lokalt virkende kortikosteroider
 
Toksisitet: Akutt eksponering selv ved høye doser gir minimale symptomer. Se ev. Glukokortikoider, H02A B
A07E C
Aminosalisylsyrepreparater
A07E C
Aminosalisylsyrepreparater
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Se de enkelte virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger og diaré. Ev. forsterkning av bivirkninger eller symptomer som ved mild salicylatforgiftning. Se ev. Acetylsalisylsyre, N02B A01
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A07E C01
Sulfasalazin
A07E C01
Sulfasalazin
 
Toksisitet: Barn: <1 g forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 25 g ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Skiller seg fra de andre i gruppen. Se Middelsvirkende sulfonamider, J01E C
A07E C02
Mesalazin
A07E C02
Mesalazin
 
Toksisitet: Barn: <1 g forventes ingen eller lette symptomer. 2 g til 3-åring ga etter brekkmiddel og kull ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Aminosalisylsyrepreparater, A07E C
A07E C03
Olsalazin
A07E C03
Olsalazin
 
Toksisitet: Barn: <500 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1 g til 2-åring ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Aminosalisylsyrepreparater, A07E C
A07E C04
Balsalazid
A07E C04
Balsalazid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <3 g forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Aminosalisylsyrepreparater, A07E C