Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


S01G A
Karkontraherende midler (sympatomimetika)
S01G A01
Nafazolin
S01G A01
Nafazolin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spedbarn har økt følsomhet. Barn: Estimert toksisk dose etter intranasal administrasjon er >0,05 mg/kg. Estimert toksisk dose av peroralt inntak er >0,1 mg/kg til spedbarn og >0,3 mg/kg til barn over 2 år.
 
Klinikk og behandling: Se Adrenergika, usammensatte preparater, R01A A
S01G A52
Tetryzolin, kombinasjoner
S01G A52
Tetryzolin, kombinasjoner
 
Begrenset erfaring med overdoser. Inneholder vasokontriktor (tetryzolin) og antihistamin (antazolin). Se ev. Rhinologika, R01A og virkestoffene under Andre antihistaminer, R06A X
S01G X
Andre antiallergiske midler
S01G X04
Nedokromil
S01G X04
Nedokromil
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Ev. forsterkning av bivirkninger.
 
Behandling: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
S01G X05
Lodoxamid
S01G X05
Lodoxamid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
S01G X06
Emedastin
S01G X06
Emedastin
 
Toksisitet: Er et antihistamin. Begrenset erfaring med overdoser.
S01G X08
Ketotifen
S01G X08
Ketotifen
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <2,5 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Tretthet, forvirring, takykardi, hypotensjon, kramper, takypné og ev. koma.
 
Behandling: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
S01G X09
Olopatadin
S01G X09
Olopatadin
 
Toksisitet: Er et antihistamin. Begrenset erfaring med overdoser.